Kőkút

Salföld középkori elnevezése azt sugallja, hogy az élet egyik alapfeltételének, a víznek nem csupán élettani, hanem szimbolikus jelentőséget is tulajdonítottak a település egykori alapítói. A kút, mint a víz ’megszelídítésére’ szolgáló építmény kiemelt fontosságú helynek számított a középkorban, ugyanis lehetőséget biztosított a megfelelő minőségű talaj, -vagy forrásvíz tárolására, valamint, a település szövetébe tájékozódási pontként illeszkedve a közösségi élet színtereként is funkcionált. A kutak szimbolikája különösen nagy szerepet kapott a középkori kolostorépítészetben. A salföldi pálos kolostor térbeli kompozíciója, több másik pálos kolostoréhoz hasonlóan, egy ma is látható kút köré szerveződik. A szerzetesek csak nagyon ritkán hagyhatták el a kolostor épületét, ezért biztosítani kellett a vízellátást a falakon belül is. A gyakorlati megfontolásokon kívül azonban különböző, általában szentekhez kapcsolódó csodás történetek is hangsúlyossá tették ezen építmény szerepét, ezt bizonyítja, hogy a középkori búcsújáróhelyek többsége szentkutakhoz kötődik. A történetek egy része a török háborúkhoz köthető. A pusztító seregek elől menekülő szerzetesek gyakran a kutak mélyére rejtették a kolostor kincseit, kegytárgyait, ezek későbbi fellelése nyomán legendák kaptak szárnyra a kincsekkel teli kutakról. A korabeli európai kolostorépítészet jellemző térszervezéséhez igazodva a salföldi kolostor kerengő övezte belső, zárt kertjének centrumában helyezkedik el a refektóriumot is kiszolgáló kút. Az életfakasztó forrásnak is tekinthető építmény vertikális tengelyként köti össze a szerzetesek hétköznapi tereit az Éggel. A mélység és a magasság közötti átmeneti térként a kút környezete helyet biztosít a lelki megújulásnak.

Hauchard Gábor
2021. január